>
لفاف بسته بندی
>
تگ و انولوپ
>
ساشه
>
ساک دستی نایلونی
>
کیسه نایلکس و شرینک
>
پاکت

فــرایند چــاپ


کیفیت چاپ

در سالهای اخير پيشرفت هاي تکنولوژيک در چاپ رول، کيفيت خروجي هاي چاپ رول را به مراتب بهتر نموده است. ورود دستگاههايHeat-set به بازار چاپ رول باعث شده دستگاه چاپ رول نيز امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه را داشته باشند تابدين ترتيب در کيفيت چاپ دستگاه رول تحول بزرگي ايجاد نمايند.

صرفه اقتصادی

در فناوري رول قيمت تمام شده (به ويژه براي تيراژهاي بالاتر از 5 هزار نسخه) نسبت به چاپ شيت کمتر است. اين تفاوت هزينه در تيراژ هاي بالاتر به ا ندازه قابل توجهي ا فزايش مي يابد.


کاغذ ورودی

 

فناوري چاپ رول، توانايي چاپ روي کاغذ هاي با گرماژ کمتر از 90 گرم درمتر مربع را دارد. اين دستگاه حتي ميتواند روي کاغذ هاي با گرماژ 35 گرم در متر مربع نيز عمليات چاپ را انجام دهد، اما در چاپ شيت حداقل گرماژ کاغذ بايد 90 گرم در متر مربع باشد، همچنين در چاپ رول امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه، تحرير و کاهي وجود دارد. چاپ شيت امکان چاپ روي کاغذ کاهي را ندارد.

 

مشتریان ما


 
 

سرویس دهی مطمئنظرفيت بالا و بهره گيری از دستگاه های متنوع چاپ

در حال حاضر ، چاپ خالقی داراي 5 دستگاه ماشين چاپ رول است كه از اين مجموعه 3 دستگاه با قابليت چاپ تجاري (Commercial printing) مي توانند روي كاغذ هاي گلاسه از گرماژ 30 گرم بر متر مربع تا 115 گرم برمتر مربع عمليات چاپ را انجام دهند.

هر كدام از اين ماشينها قابليت مختلفي دارند كه محصولاتي در ابعاد و تعداد صفحات متنوع توليد كنند. اين قابليت مختلف و متنوع انعطاف پذيري زيادي را به اين مجموعه داده است،بطوريكه تقريباً تمام سايزهاي متداول در حوزه چاپ رول با اين مجموعه قابل توليد مي باشد . صنعت چاپ تلفيقي است از هنر و صنعت بنابراين(( نيروي انساني )) نه تنها نقش پررنگي در توليد محصول با كيفيت را داراست بلكه شايد مهمترين عامل باشد. شايد مهمترين نقطه تمايز چاپ رواق با ساير رقبا در اختيار داشتن پرسنل با تجربه و با انگيزه باشد كه با تسلط بر فناوريهاي مدرن چاپي ارائه محصولات متنوع را امکان پذير كرده اند.

با توجه به اهميت عامل زمان براي مشتريان، سرويس دهي و خوش قولي در صنعت چاپ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بهره گيري از ظرفيت بالاي توليد در چاپ خالقی باعث شده در هر شرايطي امکان پاسخ گويي به مشتريان وجود داشته باشد، به طوري كه در شرايط اضطراري از قبيل خرابي و خارج شدن يکي از دستگاه توليد از فرآيند چاپ ،با بهره گيري از ساير دستگاهها امکان سرويس دهي مطمئن به مشتريان فراهم ميشود.


خدمات شرکت چاپ خالقی


خدمات شرکت چاپ خالقی شامل انواع چاپ لفاف بسته بندی ، چاپ تگ و انولوپ ، چاپ ساشه ، چاپ ساک دستی نایلونی ، چاپ کیسه نایلکس و شرینک و چاپ پاکت میباشد.